lv ru

ANNO 1987

+371 67249137

Dr. Inna Lavrinoviča ieguva sertifikātu mazo dzīvnieku onkoloģijā un citoloģijā.

Dr. Inna Lavrinoviča ieguva sertifikātu mazo dzīvnieku onkoloģijā un citoloģijā.

Sertifikāts apliecina to kā Inna Lavrinoviča 2016 gadā izgāja kvalifikācijas paaugstināšanas apmācības mazo dzīvnieku onkoloģijā Maskavā. To apliecina: Клиника эксперименталЬной терапии ФГБУ "Российский онкологический научный центр им. Х.Х. Блохина" Минздрава России Школа постдипломного образования имени Б.Н. Митина vādītājs, veterinārārsts, bioloģijas zinātnu kandidāts Е.А. Корнюшенков АХО ИРСО - Институт Развития СравнителЬной Онкологии vispārējās onkoloģijas un ķimijterapijas nodaļas vādītāja Dr. med. vet. М.Н. Якунина

Dr. Inna Lavrinoviča 2016 gadā ir ieguvusi arī veterinārās citoloģijas sertifikātu ko apliecina attiecīga dokumentācija.